Ανακύκλωση Αποβλήτων σε Βιομηχανία Απορρυπαντικών

Ανακύκλωση Αποβλήτων σε Βιομηχανία Παραγωγής Απορρυπαντικών

Project Description

Βιομηχανία Παραγωγής Καθαριστικών & Απορρυπαντικών

Πλήρη Ανακύκλωση Αποβλήτων από τις πλύσεις των αντιδραστήρων και των επιστρεφομένων δοχείων και IBC δεξαμενών του εργοστασίου. Τεχνολογία (ZLD)

Περιοχή: Λεκανοπέδιο – Αττική

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Εξατμιστήρας υπό κενό DPE 2.000 lt/ημέρα με Heat Pump
  • Μονάδα ACQUABATCH 2500 lt Εξουδετέρωσης των Αποβλήτων.

 

Μονάδα Ανακύκλωσης Αποβλήτων ZLD
Εξατμιστήρας υπό κενό με Heat Pump 2.000 l/d
ACQUABATCH 2500 για αυτόματη εξουδετέρωση Οξέων και Βάσεων.

   

 

Project Detail

Copyright:
x