Υπηρεσίες & Service Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων

 

Γενικά

Μία μονάδα αποβλήτων ή επεξεργασίας νερού δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και να αποδώσει το μέγιστο από μόνη της.

Κάθε μονάδα αποβλήτων ή επεξεργασίας νερού απαιτεί ιδιαίτερη παρακολούθηση και ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας της από ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό όπως επίσης συχνό έλεγχο με ειδικές χημικές αναλύσεις νερού.

Με τον τακτικό έλεγχο των ιδιαίτερων κρίσιμων παραμέτρων λειτουργίας της κάθε μονάδας είμαστε σε θέση να προβούμε σε κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες και να αποτρέψουμε την εμφάνιση δυσμενών προβλημάτων όπως σταμάτημα της παραγωγής, απόρριψης νερού εκτός ορίων με κίνδυνο επιβολής υψηλών προστίμων, συχνή αποσταθεροποίηση της μονάδας με αύξηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης  κλπ.

Επίσης με την τακτική παρακολούθηση και έλεγχο των παραμέτρων του συστήματος επιτυγχάνεται εξοικονόμηση στην κατανάλωση των χημικών της επεξεργασίας του νερού ή των αποβλήτων.

Η ADTEC Chemicals με το ειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της, είναι σε θέση να εφαρμόσει με επιτυχία σε οποιοδήποτε σύστημα επεξεργασίας νερού η αποβλήτων τις παρακάτω υπηρεσίες:

Έλεγχος & Ρυθμίσεις

 1. Συνεχή έλεγχο και άριστη ρύθμιση της λειτουργίας οποιασδήποτε μονάδας βιομηχανικών αποβλήτων ή επεξεργασίας νερού.
 2. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων επεξεργασίας νερού σε πύργους ψύξης ή ατμολέβητες.
 3. Έλεγχο σε παλαιά προγράμματα επεξεργασίας νερού και βελτιστοποίηση ή τροποποίηση τους για μείωση του κινδύνου εμφάνισης αποθέσεων και διαβρώσεων σε μονάδες πύργων ψύξης, ατμολεβήτων ή κλειστών κυκλωμάτων.
 4. Ασφαλή λειτουργία και παραμετροποίηση των μονάδων αποβλήτων ή επεξεργασίας νερού.
 5. Βελτιστοποίηση ή τροποποίηση της επεξεργασίας νερού για μείωση του κινδύνου ανάπτυξης μικροοργανισμών και ειδικότερα εμφάνισης της ασθένειας των Λεγεωναρίων σε κυκλώματα νερού.
 6. Έλεγχο για διαβρώσεις και αποθέσεις σε συστήματα νερού και ενέργειες για απομάκρυνσή τους (χημικοί καθαρισμοί).
 7. Έλεγχο για συσσώρευση biofilms ή ανάπτυξης μικροοργανισμών στα συστήματα και ενέργειες για απομάκρυνσή τους (καθαρισμοί, απολυμάνσεις).
 8. Εξοικονόμηση στην χρήση των χημικών με σωστή ρύθμιση των δοσομετρικών συστημάτων σε μονάδες αποβλήτων με εξέταση Jar-Test.
 9. Παρακολούθηση και Καταγραφή των καταναλώσεων νερού συμπλήρωσης (Make Up) και Στρατσώνας (Bleed Off) και προσδιορισμός όλων των υδραυλικών παραμέτρων των συστημάτων.
 10. Συμβουλές για νέες τεχνολογίες και εφαρμογές για περαιτέρω μείωση του κόστους λειτουργίας των συστημάτων.
 11. Τοποθέτηση κατάλληλων συσκευών ελέγχου και παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων της λειτουργίας κάθε μονάδας όπως διάβρωση, αποθέσεις, αγωγιμότητα, pH, θολότητα, automatic Blow-Down σε πύργους ψύξης, δοσομετρικά συστήματα χημικών κ.ά
 12. Παράδοση μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού φύλλου αναφοράς και ελέγχου για την μονάδα.

 

 

Παρακολούθηση & Χημικές Αναλύσεις

 1. Δειγματοληψία νερού από κρίσιμα σημεία της μονάδας.
 2. Υπολογισμός Δεικτών Ryznar και Langelier για διερεύνηση τυχόν αποθέσεων ή διαβρώσεων.
 3. Τοποθέτηση συσκευών οn-line παρακολούθησης παραμέτρων όπως αγωγιμότητας, pH, διαβρώσεων, αυτόματες στρατσώνες BD, ροόμετρα.
 4. Μέτρηση της διάβρωσης με προ-ζυγισμένα Coupon Test της προμηθεύτριας εταιρείας των προσθέτων χημικών στις μονάδες (πύργους ψύξης).
 5. Υπολογισμός των χημικών σε μονάδες αποβλήτων με Jar-Test.
 6. Αριστοποίηση μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων και καθιζήσεων.
 7. Εξοικονόμηση χημικών όπως κροκιδωτικά και πολυηλεκτρολύτες.
 8. Έλεγχος της ποιότητας του νερού απόρριψης μονάδων αποβλήτων.
 9. Παρακολούθηση της ποιότητας του Νερού Συμπλήρωσης (Make Up) σε ΠΨ και Λέβητες.
 10. Παρακολούθηση της ποιότητας του Νερού Στρατσώνας (Blow Down) σε ΠΨ και Λέβητες.
 11. Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος επεξεργασίας νερού.
 12. Παράδοση μετά από κάθε επίσκεψη τεχνικού φύλλου αναφοράς με πλήρη Χημική Ανάλυση Νερού (CWA).

 

Παρακάτω αναφέρονται μερικές από τις αναλύσεις νερού που πραγματοποιούνται.

 • pH
 • Αγωγιμότητα
 • COD
 • Μερική Αλκαλικότητα
 • Ολική Αλκαλικότητα
 • Χλωριόντα
 • Ολική Σκληρότητα
 • Σκληρότητα Ασβεστίου
 • Θειικά
 • Σίδηρος
 • Αλουμίνιο
 • Φωσφορικά
 • Πυριτικά
 • Νιτρικά
 • Αρσενικό
 • Ελεύθερο Χλώριο
 • TAB (Total Aerobic Bacterial)
 • LP (Legionella Pneumophila)

 

Δοσομετρικά συστήματα και Αποθέματα Χημικών Βελτιωτικών

 1. Έλεγχος και ρύθμιση όλων των δοσομετρικών συστήματων των μονάδων και δημιουργία Φύλλο Αναφοράς Παρακολούθησης.
 2. Συμπλήρωση των απαιτούμενων χημικών στα δοχεία και η ρύθμιση της δοσολογίας αυτών στις μονάδες.
 3. Έλεγχος των χημικών στους χώρους (Δοσομετρικούς Σταθμούς) και ενημέρωση της συντήρησης για ανανέωση.
 4. Έλεγχος των χημικών στην αποθήκη και ενημέρωση του τμήματος αποθήκης για παραγγελία και ανανέωση.

 

Έλεγχος & Μελέτη Λειτουργίας

Επί τόπου επισκέψεις στην μονάδα, λεπτομερής καταγραφή της λειτουργίας και των προβλημάτων, συλλογή υδραυλικών και τεχνικών δεδομένων, δειγματοληψίες νερού, αναλύσεις, μελέτη της κατάστασης και γραπτή πρόταση βελτιστοποίησης της μονάδας.

Εφαρμογή Λύσεων & Διορθώσεις

Εφαρμογή των προτάσεων βελτιστοποίησης της λειτουργίας, τοποθέτηση controllers (πεχάμετρα, αγωγιμόμετρα, coupons διάβρωσης κλπ) για τον έλεγχο της λειτουργίας, τοποθέτηση ή ρύθμιση δοσομετρικών αντλιών, διορθώσεις παραμέτρων λειτουργίας.

Εκπαίδευση και Παρακολούθηση

Εκπαίδευση των χειριστών στην παρακολούθηση και εφαρμογή του προγράμματος λειτουργίας, παρακολούθηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα της πορείας από τους ειδικευμένους τεχνικούς της εταιρείας μας, γραπτή αναφορά της κατάστασης και ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από τους χειριστές της μονάδας.

Συνεργαστείτε μαζί μας!

Συνεργαστείτε μαζί μας επειδή αντιμετωπίζουμε κάθε έναν από τους πελάτες μας ξεχωριστά, προσπαθώντας να κατανοήσουμε τις πραγματικές ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Το εύρος των προϊόντων μας, των υπηρεσιών μας, της υψηλής τεχνογνωσίας μας και της εμπειρίας μας στον τομέα της επεξεργασίας του νερού και των αποβλήτων μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε λύσεις που προσφέρουν αποτελέσματα.

Οι εργαζόμενοι μας έχουν πολυετή εμπειρία και σε βάθος τεχνικές γνώσεις. Σε στενή επικοινωνία με τους πελάτες μας, εξασφαλίζουμε βέλτιστες και οικονομικές λύσεις. Καμία δουλειά δεν είναι ούτε πολύ μικρή ούτε πολύ μεγάλη για εμάς.

Ως υπεύθυνη εταιρεία, προσπαθούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να διασφαλίσουμε σε κάθε πελάτη την αξιοπιστία των προϊόντων μας και των υπηρεσιών μας. Πιστεύουμε ότι η ποιότητα δεν αποτελεί επιλογή ούτε πολυτέλεια, αλλά μια επένδυση με στόχο να έχουμε όλο και περισσότερους ικανοποιημένους πελάτες, οι οποίοι θα γνωρίζουν ότι η ADTEC Chemicals εγγυάται την ποιότητα και την αξιοπιστία.

Επικοινωνήστε μαζί μας!

Η ADTEC Chemicals μπορεί να προσφέρει άμεσα και οικονομικά ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία service, παρακολούθηση και ρύθμιση “Optimization” οποιασδήποτε δυναμικότητας μονάδας επεξεργασίας νερού, βιομηχανικών αποβλήτων ή βιολογικού καθαρισμού.

Παρακαλούμε ζητήστε παρακάτω να σας αποστείλουμε κατάλληλη προσφορά για πλήρες Service των μονάδων σας.