Μονάδα Αποβλήτων Βιομηχανία Προφίλ Αλουμινίου

Project Description

Βιομηχανία Επεξεργασίας Προφίλ Αλουμινίου

Μονάδα Φυσικοχημική Επεξεργασία Αποβλήτων από μπάνια οριζόντιας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουμινίου.

Περιοχή: Ασπρόπυργος – Αττική

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Χρωμικών
  • Παχυντής Λάσπης
  • Φιλτρόπρεσα  20 πλακών για συμπύκνωση λάσπης 

 

Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUACROMOPURE
Παχυντής λάσπης και Φιλτρόπρεσα
Πίνακας ελέγχου PLC μονάδας αποβλήτων

Project Detail

Copyright:
x