Μονάδα Αποβλήτων σε Βιομηχανία Προφίλ Αλουμινίου

Μονάδα Εξουδετέρωσης Χρωμικών ACQUACROMOPURE 10.000 lt/h

Project Description

Βιομηχανία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου

Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Αποβλήτων με Χρωμικά από μπάνια μονάδας βαφής.

Περιοχή: Οινόφυτα – Βοιωτίας

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα ACQUAPURE 10.000 lt/h εξουδετέρωσης αποβλήτων.
  • Παχυντής Λάσπης.
  • Φιλτρόπρεσα 40  πλακών για συμπύκνωση λάσπης .

 

Μονάδα Εξουδετέρωσης ACQUAPURE 10.000 lt/h.
Δεξαμενές Εξουδετέρωσης & Κροκίδωσης.
Καθίζηση
Καθίζηση Λαμέλα.
Φιλτρόπρεσσα και Παχυντής Λάσπης.

Project Detail

Copyright:
x