Εξατμιστήρες σε Βιομηχανία Ηλεκτρολογικού Υλικού

Project Description

Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρολογικού Υλικού

Εξατμιστήρας & Ξηραντήρας Κενού για την ανακύκλωση αποβλήτων του εργοστασίου προερχόμενα από τις γραμμές επιμετάλλωσης και γαλβανισμού.

Περιοχή: Χαλκίδα – Εύβοια

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Εξατμιστήρας υπό κενό Vs 9,000 lt/ημέρα. 
  • Ξηραντήρας DRY 500 lt/ημέρα.

 

Εξατμιστήρας Vs9000 lt/day
Ξηραντήρας DRY 500 l/ημέρα
Εξατμιστήρας Vs9000 lt/day

Project Detail

Copyright:
x