Αεραντλία Διπλού Διαφράγματος Μεταλλική 34,0 m3/h

Σε Απόθεμα
SKU: VA50 Metallic

Μεταλλική αεροδιαφραγματική αντλία για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση. Κατάλληλη για άντληση κάθε υγρού. Ικανή να διαχειριστεί διαβρωτικά και ιξώδη προϊόντα.

Παροχή : 34,0 m3/h.
Σύνδεσμοι: εισ./εξ. 2,0″ (bsp/f).