Η λίστα είναι άδεια
Greek  English  
    0 item(s)
1054 - Unknown column 'c.categories_banner_link3' in 'field list'

select cd.categories_name, cd.categories_info, c.categories_banner_image, c.categories_banner_image1, c.categories_banner_image2, c.categories_banner_image3, c.categories_banner_link2, c.categories_banner_link3 from categories c, categories_description cd where c.categories_id = '238' and cd.categories_id = '238' and cd.language_id = '5'

[TEP STOP]