Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων σε Βιομηχανία Αλουμινίου

Μονάδα Φυσικοχημική Επεξεργασία Αποβλήτων

Project Description

Βιομηχανία Επεξεργασίας Προφίλ Αλουμινίου

Μονάδα Φυσικοχημική Επεξεργασία Αποβλήτων από μπάνια οριζόντιας μονάδας ηλεκτροστατικής βαφής προφίλ αλουμινίου.

Περιοχή: Ηγουμενίτσα – Θεσπρωτίας

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας Χρωμικών
  • Παχυντής Λάσπης
  • Φιλτρόπρεσα  10 πλακών για συμπύκνωση λάσπης 

 

Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας 1.000 lt/h
ACQUACROMOPURE 1000
Πίνακα PLC και Παχυντής

Project Detail

Copyright:
x