Μονάδα Εξουδετέρωσης Αποβλήτων Συρματουργίας

Project Description

Βιομηχανία Παραγωγής Γαλβανισμένων Συρμάτων 

Μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας αποβλήτων σε συρματουργείο παραγωγής πρόκες και γαλβανισμένα σύρματα.

Περιοχή: Βοιωτία

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας και εξουδετέρωσης
  • Καθίζηση
  • Φιλτρόπρεσα αυτοκαθαριζόμενη για συμπύκνωση λάσπης
  • Φίλτρο τελικού νερού

 

Εγκατάσταση μονάδας αποβλήτων
Δοσομετρικά συστήματα. Δοχεία χημικών με λεκάνες ασφαλείας
Φιλτρόπρεσα αυτοκαθαριζόμενη 45 πλακών 800Χ800
Καθίζηση ανοικτού τύπου

Project Detail

Copyright:
x