Μονάδα Εξουδετέρωσης Αποβλήτων σε Φαρμακοβιομηχανία

Project Description

Φαρμακοβιομηχανία

Μονάδα φυσικοχημικής επεξεργασίας, εξουδετέρωση και απολύμανση αποβλήτων από την παραγωγή.

Περιοχή: Αττική

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUAPURE 1000
  • Φιλτρόπρεσα για συμπύκνωση λάσπης
  • Φίλτρο τελικού νερού
  • Σύστημα απολύμανσης (χλωριωτής) 

 

Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUAPURE 1000
Φιλτρόπρεσα και Μονάδα Αποβλήτων
Μονάδα εξουδετέρωσης με δοσομετρικά και δοχεία με λεκάνες ασφαλείας
Πίνακας ελέγχου με PLC και οθόνη επαφής. Απομακρυσμένος έλεγχος

Project Detail

Copyright:
x