Μονάδα Αποβλήτων σε Βιομηχανία Ανακύκλωσης Μπαταριών

Project Description

Βιομηχανία Ανακύκλωσης Μπαταριών

Μονάδα Φυσικοχημική Επεξεργασία Αποβλήτων προερχόμενα από την διαδικασία ανακύκλωσης μπαταριών

Περιοχή: Πάτρα

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUAPURE
  • Παχυντής Λάσπης 

 

Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας 4 m3/h
Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUAPURE
Μονάδα Φυσικοχημικής Επεξεργασίας ACQUAPURE

Project Detail

x