Εξατμιστήρας σε Βιομηχανία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου

Εξατμιστήρας υπό κενό με Φρεον Heat Pump

Project Description

Βιομηχανία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου

Εξατμιστήρας σε Βιομηχανία Παραγωγής Προφίλ Αλουμινίου.Αναγωγή Χρωμικών, Εξουδετέρωση και Ανακύκλωση Αποβλήτων από μπάνια οριζόντιας Ηλεκτροστατικής Βαφής.

Περιοχή: Κρήτη

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Εξατμιστήρας υπό κενό 2,000 lt/ημέρα με HeatPump.
  • Μονάδα αναγωγής και εξουδετέρωσης αποβλήτων με Χρωμικά.
  • Φιλτρόπρεσα χειροκίνητη 10 πλακών. 

 

Εξατμιστήρας υπό κενό με Φρέον Heat Pump 2.000 lt/ημέρα
Μονάδα εξουδετέρωσης αποβλήτων με Χρωμικά
Δοσομετρικά Μονάδας Αποβλήτων

 

 

Project Detail

Copyright:
x