Εξατμιστήρας Αποβλήτων σε Εκτυπωτική Βιομηχανία

Project Description

Εκτυπωτική βιομηχανία

Εξατμιστήρας Αποβλήτων σε Εκτυπωτική Βιομηχανία.Πλήρη Ανακύκλωση Αποβλήτων από μηχανές offset, web printing και ψηφιακής εκτύπωσης.

Περιοχή: Κορωπί – Αττική

 

Εγκαταστημένες Μονάδες:

  • Εξατμιστήρας υπό κενό 500 lt/ημέρα με Heat Pump

 

Εξατμιστήρας υπό κενό με Heat Pump 500 l/d
Τακτικός έλεγχος και Sercice

 

Τελικό απεσταγμένο νερό

 

Εξατμιστήρας υπό κενό με Heat Pump 500 l/d

Project Detail

Copyright:
x